Prijskamp op 15 augustus! Vlaams Kampioenschap!

In deze corona-tijden was het lang wachten op definitieve bevestiging en in het dagelijks leven zal alles nog een tijdje onder voorbehoud georganiseerd worden. De kogel is echter door de kerk en op zaterdag 15 augustus 2020 organiseert Trekpaard Jeugd VFBT “onder voorbehoud” de eerste Prijskamp voor Trekpaarden in Schriek (deelgemeente Heist-op-den-Berg). 
Zoals het er momenteel uitziet, zal deze prijskamp één van de enige zijn die deze zomer zal plaatsvinden. Het Vlaams Kampioenschap dat gepland was in Aalst kon daar geen doorgang vinden en in overleg met V.F.B.T. zal de prijskamp in Schriek hiervoor een vervanging bieden. We zullen dan ook alle reglementen en reeksverdelingen overnemen zodat het een volwaardig alternatief is.

BEPERKT PUBLIEK :  één van de maatregelen die we dienen te volgen, is een maximum aantal aanwezige personen én weten wie dit zijn. Dit betekent dat ook gewone bezoekers zich vooraf moeten inschrijven! Klik hier voor alle verdere info indien u als publiek aanwezig wenst te zijn.

DEELNEMERS :
Zoals tijdens het Vlaams Kampioenschap zijn er aparte reeksen voor merries met en zonder veulens en tevens goedgekeurde hengsten zijn welkom, met voor elke categorie uiteraard het voorziene kampioenschap.
Hierbij bezorgen we u de lijst met reeksen waarvoor kan ingeschreven worden en het volledige reglement (zie onderaan). Voor een vlotte organisatie vragen we u in te schrijven voor 30 juli 2020 - tevens het inschrijvingsgeld dient voor die datum ontvangen te zijn.

Uw inschrijving kan u:
Er zullen vanzelfsprekend extra maatregelen zijn in het kader van de coronaregels van de overheid. De kans is verder reëel dat de maatregelen komende periode opnieuw worden verscherpt. Mocht dit zo zijn, zullen we op dat moment bekijken hoe we als organisatie hieraan dienen te voldoen én òf dit kan. Indien de prijskamp alsnog moet afgelast worden, brengen we u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

We rekenen op uw volledige medewerking aangaande de opvolging van de veiligheidsregels.

Verduidelijking bij reglement dd. 11/07:
Gezien het Vlaams Kampioenschap dit jaar nog wat later plaatsvindt dan gewoonlijk zullen er reeds veulens de leeftijd bereikt hebben om gespeend te (kunnen) zijn. Gezien er aparte reeksen zijn voor merries met of zonder veulen, en het reglement enkel expliciet vermelding maakt van wat er dient te gebeuren indien het veulen gestorven is, zorgt dit toch voor verwarring bij enkele fokkers.

Daarom de verduidelijking en uitbreiding dat een merrie waarvan het veulen reeds gespeend is (of zal zijn twee weken voor de prijskamp), deze bijgevolg kan en moet deelnemen in de reeks merries zonder veulen. Indien u nu dus nog niet weet wanneer u het veulen zal spenen, kan u inschrijven in de reeks ‘merries met veulen’ en dit kan gewijzigd worden t.e.m. 30 juli door een mail te sturen naar jeugd@trekpaard.be
Daarna - of op de dag van de prijskamp - kan in géén geval nog veranderd worden van categorie (zie de aparte voorwaarden in het reglement indien het veulen sterft).