Open brief aan het bestuur van VFBT

Het Belgisch Trekpaard: Eendracht maakt macht…
NIET DUS!

Naar aanleiding van alle perikelen van de laatste tijd (zeg maar jaren) vragen wij ons af hoe ver het nog kan of zal gaan voor we het einde van ons Belgisch Trekpaard, onze hobby hebben bereikt. Voor de fokkers was het altijd simpel. Fokken om de rasstandaard steeds te verbeteren. Generaties lang is er gefokt naar het Belgisch Trekpaard dat er nu is. Dit wordt nu wel heel moeilijk gemaakt door jullie machtsspel om jullie eigen positie te verdedigen. Dit zorgt voor de achteruitgang van onze fokkerij. Waar andere hobby’s verenigen, verdelen jullie.

Voorheen bleef het geruzie beperkt binnen de muren van de verschillende besturen, maar nu zijn de leden, fokkers en hengstenhouders de dupe van het wanbeleid. Afgelopen weken werden we opnieuw met verstomming geslagen toen we te horen kregen dat er twee hengstenkeuringen worden georganiseerd. Als jeugd kregen wij talloze berichten en reacties. Soms positief, soms negatief, meestal gewoon verward. Als we de geruchten mogen geloven, zal tijdens de bestuursvergadering morgen worden beslist dat de Vlaamse juryleden niet mogen keuren tijdens de hengstenkeuring op 9/11/2019. Het gevolg daarvan zou zijn: wil je als hengstenhouder dat zowel uw Vlaamse als Waalse klanten hun veulens ingeschreven krijgen in 2021? Dan moet uw hengst zowel op 9/11/2019 als 16/11/2019 naar de hengstenkeuring. Bestuur, u benadeelt uw eigen hengstenhouders en fokkers.

Hengstenhouders worden verplicht twee keer inschrijvingsgeld te betalen, twee keer wegentaks, twee keer boxen huren, twee keer de hengsten klaarzetten, twee keer verlof, twee keer tijd, twee keer stress en twee keer minder kans om aan handel te drijven, want bezoekers zijn verdeeld. Er is een mooi woord voor, BROODROOF.

Wij willen graag verwijzen naar jullie laatst gepubliceerde ledenblad nr. 120 pagina 20 + 21, en wij citeren: “De K.M.B.T. is het stamboek van oorsprong voor het Belgisch Trekpaard en heeft V.F.B.T. voor Vlaanderen – A.W.C.T.B. voor Wallonië en K.V.T.H. voor Nederland als dochterstamboeken(…)de vernoemde stamboekverenigingen uit de Europese unie zijn door de overheden van hun land erkend en voeren een goedgekeurd fokprogramma uit wat een absolute voorwaarde is voor het kunnen inschrijven van paarden uit de betreffende stamboeken bij V.F.B.T. “

En we horen sommigen van jullie al denken, we stellen ons boven de wet en we vegen hier onze voeten aan. Maar denk even aan de gevolgen hiervan. Wat als de hengst bij de ene vereniging is goedgekeurd en de andere niet? Wat is dan het gevolg voor de klassenindeling van de aankomende veulens en de volgende generaties? Zelfs als maar één keer de hengstenkeuring gescheiden is moet men hier generatieslang rekening mee houden. Want één nakomeling die afstamt van een hengst die niet goedgekeurd is in de andere vereniging heeft zijn leven lang een ‘wilde voorvader’. Moeten wij jullie koppigheid dan echt zo lang meeslepen? Wat er naderhand gebeurt als je in het andere landsdeel een drachtige merrie koopt die toevallig van de verkeerde hengst drachtig is? Geen idee, zorgen voor later? De gevolgen voor de handel zijn niet te overzien.

Beste bestuur,
Laat uw fokkers niet in de steek.
Kies voor één hengstenkeuring.
Kies het Belgisch Trekpaard.
Laat ons niet kiezen voor een kamp omdat we moeten.
Als je het ons vraagt kiezen wij voor het Belgisch Trekpaard.

Doe jullie eigen slogan eer aan: eendracht maakt macht!

Hoogachtend,
Trekpaard Jeugd