Welkom bij Trekpaard Jeugd VFBT

Het spreekwoord luidt "de jeugd heeft de toekomst", binnen de vzw De Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard (VFBT) wil men jonge trekpaardliefhebbers daarom meer betrekken bij het stamboek. Om in de eerste plaats te weten te komen waar de interesse bij de jeugd zelf ligt, werd in september 2015 een eerste bijeenkomst georganiseerd voor de doelgroep "tot 35 jaar". Een heel aantal ideeën kwamen naar voren.

Zo ontstond de commissie "Trekpaard Jeugd" die zich tot doel stelt om jonge leden voor te bereiden op de fokkerij van bij VFBT geregistreerde paarden en het gebruik ervan, evenals om onderling contact tussen de jonge leden te bevorderen en hen voor te bereiden op bestuurlijke en organisatorische taken binnen het stamboek.
In oktober 2016 werd uit de commissie een werkgroep van tien leden en een secretaris samengesteld die de concrete uitwerking van activiteiten op zich zou nemen.

Op deze pagina houden ze u verder op de hoogte over hun activiteiten of klik hier voor de Facebook-pagina! Voor meer informatie kan u ook steeds contact opnemen via e-mail naar jeugd@trekpaard.be